დომენის რეგისტრაცია
( + 995 32 ) 2 000 022
კითხვა - პასუხი

რა სახის დომენის დარეგისტრირება არის შესაძლებელი .ge ზონაში?

*.ge - ნებისმიერი ტიპის ორგანიზაციისა და ფიზიკური პირისთვის;
*.com.ge (generic) - კომერციული ორგანიზაციებისათვის;
*.edu.ge (generic) - მხოლოდ საშუალო და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის;
*.org.ge (generic) - არაკომერციული ორგანიზაციებისათვის;
*.net.ge (generic) - ორგანიზაციებისთვის;
*.pvt.ge (generic) - მხოლოდ კერძო პირებისათვის
(იხილეთ .GE დომენის რეგისტრაციის წესები და პირობები).

რა არის საჭირო დომენის რეგისტრაციისთვის?

საიტიდან www.registration.ge ქმნით პროფილს, საიდანაც თავად შეძლებთ დომენის რეგისტრაციის მართვას - რეგისტრაციას, ნს-ების, საკონტაქტო ინფორმაციის ცვლილებას, გადახდას და გაუქმებას. პროფილის შექმნა შესაძლებელია საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული პირებისათვის და ასევე საქართველოს მოქალაქე ან რეზიდენტი ფიზიკური პირებისათვის.

როგორ შევცვალოთ დომენის DNS-ები?

მომხმარებელს საკუთარი პროფილიდან თავად შეუძლია დნს-ების რედაქტირება.

რას ნიშნავს ონლაინ შეკვეთის ფორმაში ველი NS?

დომენის რეგისტრაციისათვის აუცილებელია მინიმუმ ორი სერვერის (primary and secondary DNS) არსებობა. ამ ველში უნდა მიუთითოთ ის სერვერები, რომლებიც უზრუნველყოფენ დომენის ფუნქციონირებას.

შესაძლებელია დომენში "_", "?", "&" ან "!" გამოვიყენო?

არა. თქვენ შეგიძლიათ მხოლოდ ლათინური ასოების, ციფრებისა და დეფისის გამოყენება. დომენური სახელი უნდა იწყებოდეს და მთავრდებოდეს ლათინური ანბანის ასოთი ან ციფრით. შუალედური სიმბოლოები შეიძლება იყოს ასოები, ციფრები ან დეფისი. (იხ. წესები 1.2)

როგორ უნდა გადავიხადო რეგისტრაციის თანხა?

  • სავაჭრო დაწესებულებებში განთავსებული სწრაფი გადახდის აპარატებით;
  • პროფილიდან
  • ონლაინ გადახდები, ინტერნეტ ბანკინგი;
  • ნებისმიერი ბანკიდან ანგარიშზე: თიბისი ბანკი, ბანკის კოდი TBCBGE22, ანგარიშის # GE59TB0600000100467052, გადარიცხვის შემთხვევაში გადახდის დანიშნულებაში მიუთითეთ თქვენი დომენური სახელი

როდის უნდა გადავიხადო რეგისტრაციის თანხა?

პირველადი რეგისტრაციის დროს, დომენური სახელის ადმინისტრატორის მიერ დადასტურების მომენტიდან 10 დღის განმავლობაში.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: დომენური სახელის დადასტურების მომენტიდან დომენი აქტიურია 2 დღის განმავლობაში და შემდგომ გადაუხდელობის შემთხვევაში დომენი ითიშება.
დომენით სარგებლობის უფლების გაგრძელებისათვის, გადახდა უნდა განხორციელდეს რეგისტრაციის ვადის გასვლამდე.

რა მოხდება, თუ დამაგვიანდა თანხის გადახდა? რა შემთხვევაში დავკარგავ დომენს?

დომენის აქტივაციიდან 10 კალენდარულ დღეში დომენი გაუქმდება.
რეგისტრაციის ვადის გასვლისთანავე დომენი არააქტიური ხდება, კიდევ 1 თვის განმავლობაში თუ არ გადაიხდით, დომენი გაუქმდება.

რომელი დომენის აღება შემიძლია უფასოდ?

უფასოა რეგისტრანტზე მხოლოდ ერთი ცალი ზოგადი (generic) ტიპის დომენი (.com.ge, .org.ge, .edu.ge, .net.ge, .pvt.ge).

რამდენ ხანში დარეგისტრირდება დომენი?

რეგისტრაციის ფორმის შევსებიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში ხდება დომენური სახელის რეგისტრაციის დადასტურება, ხოლო რეგისტრანტის მიერ დომენური სახელით სარგებლობის საფასურის გადახდისთანავე სრულდება რეგისტრაციის პროცესი.

შეუძლია თუ არა უცხოელს .ge დომენის რეგისტრაცია?

უცხოური იურიდიული პირისათვის შესაძლებელია .ge დომენის რეგისტრაცია მხოლოდ ქართული იურიდიული პირის მეშვეობით უცხოელ ფიზიკურ პირისათვის .ge დომენის რეგისტრაცია შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის ცხოვრობს და რეგისტრირებულია საქართველოში (მას უნდა ჰქონდეს ქართული პირადობის მოწმობა).

როგორ გავაგრძელო რეგისტრაციის ვადა?

დომენური სახელით სარგებლობის უფლების ვადის გასაგრძელებლად საჭიროა აღნიშნულის სარგებლობისათვის გათვალისწინებული წლიური საფასურის გადახდა მომვდევნო წლის პერიოდისათვის.

რა შემთხვევაში არის შესაძლებელი დომენის გადაცემა მესამე პირზე?

დომენური სახელი მესამე პირს სარგებლობის უფლებით გადაეცემა შესაძლებელია:
   ა) რეგისტრანტის კანონიერ მემკვიდრეზე;
   ბ) სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილებით;
   გ) საერთაშორისო ქსელური კონსორციუმის, ICANN/IANA-ს მოთხოვნით.