დომენის რეგისტრაცია
( + 995 32 ) 2 000 022
მოგესალმებათ .GE დომენის რეგისტრატორი

.GE ქვეყნის კოდის ზედა დონის დომენური სახელის რეგისტრაციის/ადმინისტრაციის სისტემის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით 2018 წლის 15 აპრილიდან ძალაში შედის .GE დომენის რეგისტრაციისა და ადმინისტრაციის განახლებული წესები.

წესები ითვალისწინებს შემდეგ ძირითად ცვლილებებს:

  • კავკასუს ონლაინი შეინარჩუნებს მხოლოდ .GE ქვეყნის კოდის ზედა დონის დომენის ადმინისტრატორობის ფუნქციას, შეწყვეტს რეგისტრატორის ფუნქცია-მოვალეობების შესრულებას
  • რეგისტრატორის ფუნქცია-მოვალეობებს შეასრულებენ კავკასუს ონლაინის მიერ აკრედიტირებული რეგისტრატორები
  • რეგისტრანტს შესაძლებლობა ექნება განახორციელოს დომენური სახელის გადაცემა, რეგისტრატორის ცვლილება
  • მესამე პირებსა და რეგისტრანტებს შორის დომენურ სახელებთან დაკავშირებულ დავებს განიხილავს ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის (WIPO) არბიტრაჟისა და მედიაციის ცენტრი UDRP -ის (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) შესაბამისად.

.GE დომენის რეგისტრაციისა და ადმინისტრაციის განახლებული წესები ძალაში შედის 2018 წლის 15 აპრილიდან. აუქმებს/სრულად ანაცვლებს „GE დომენის რეგისტრაციის წესების და პირობები“-ს დოკუმენტს და გავრცელდება ყველა დომენურ სახელზე, მათ შორის, ძალაში შესვლის თარიღამდე რეგისტრირებულ დომენურ სახელებზე.

გთხოვთ, გაეცნოთ .GE დომენის რეგისტრაციისა და ადმინისტრაციის განახლებულ წესებთან დაკავშირებულ დოკუმენტაციას:

რეგისტრატორების აკრედიტაციის პირობების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, გაეცნოთ შემდეგ დოკუმენტაციას:

აკრედიტირებული რეგისტრატორების სია გამოქვეყნდება ამავე ვებგვერდზე.